Voor het opstarten van uw zaak

 • Eerst en vooral wordt er gekeken welke vorm het best past bij U als ondernemer, eenmanszaak of vennootschap

 • Hulp bij het eventueel opstellen van de statuten indien U voor een vennootschap heeft gekozen

 • Hulp bij het opstellen van een financieel plan

 • Hulp bij het vervullen van de volgende administratieve taken : aanvragen KBO nummer, activeren van het BTW nummer en aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

 • Bespreken van de financieringsmogelijkheden

Tijdens het boekjaar

 • Het verwerken van de aan- en verkoopfacturen

 • Het verwerken van de bankuittreksels

 • Het opstellen van de BTW aangiften (zowel maandelijkse- als kwartaalaangiften)

 • Het indienen van de BTW aangiften via Intervat

 • Het opstellen en indienen van de intracommunautaire opgave indien nodig

 • Het opstellen en indienen van de jaarlijkse klantenlisting

 • Het opstellen en indienen van fiches

 • Het terugvorderen van de buitenlandse BTW

Boekhoudkundige taken door ons vervult

 • Het opstellen van een tussentijdse balans

 • Op het einde van het boekjaar, het opstellen van de balans en resultatenrekening te samen met een bespreking met U

 • Het analyseren van de resultaten en bespreking

Op fiscaal vlak doen wij volgen taken

 • Opstellen, bespreken en indienen van personenbelasting via TOW

 • Opstellen, bespreken en indienen van vennootschapsbelasting via Biztax

 • Het optimaliseren van de aangiften

 • Diverse belastingformaliteiten

 • Begeleiding bij controles en geschillen met de fiscale administratie

Op vlak van vennootschapsrecht

 • Advies bij het opstellen en uitwerken van de statuten

 • Hulp bij het benoemen en ontslag van zaakvoerder of bestuurder

 • Bijstand verlenen bij het publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

 • Bijstand bij de algemene vergadering

 • Neerleggen van de jaarrekening

Kennismaken?

Klik op de knop voor meer inlichtingen of een kennismaking!